Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
RAPORT
al Consiliului de
administrație
Situații financiare individuale
2023
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Raport CA situații financiare individuale 2023
Stimați acționari,
Claudiu Doroș
Director general și Președinte al Consiliului de administrație
În 2023 am încheiat un an excepțional, am obținut un rezultat net de 203,75 milioane lei, reprezent â nd o creștere cu 73% față de anul precedent . Performanța investițională a continuat fie la un nivel ridicat și a dus la o valoare record de 2,95 miliarde lei a activelor administrate, o creștere cu 24,7% față de sfarșitul anului precedent, într-un mediu volatil al piețelor financiare globale și al incertitudinilor geopolitice care au influențat sentimentul investitorilor.
O contribuție semnificativă ala aceste rezultate a avut-o evoluția pozitivă a portofoliilor financiar-bancar și energie-industrial, cei doi piloni de stabilitate și performanță cuprinși în strategia noastră investițională activă. Performanța financiară a companiei noastre este susținută de o abordare investițională strategică, atent construită și actualizată anual la nivelul Boardului EVERGENT Investments, aplicată pe un sistem riguros și complex de guvernanță corporativă.
Am practicat un management activ al resurselor noastre, sectorial și în cadrul portofoliilor specializate, urmând cu perseverență planificarea financiară, procedurile investiționale și de risc specifice unui fond reglementat și supravegheat. Am analizat continuu piața națională și companiile în care investim, în context global, pentru a optimiza ponderile fiecărei expuneri în cadrul portofoliilor și a extrage randament în condiții de volatilitate. Totodată, am asigurat un nivel de lichiditate pentru oportunitățile oferite de anumite conjuncturi de piață.
Am continuat consolidăm încrederea investitorilor prin performanță remarcabilă și continuă. Astfel: randamentul total al activelor EVERGENT (inclusiv dividendele plătite acționarilor) a fost de 31,85% în 2023, comparabil cu randamentul anual al celor mai performante fonduri din România, membre AAF, iar în ultimii 10 ani am obținut un randament compus de 140%.
În ultimii 15 ani am plătit peste 1 miliard lei dividende și răscumpărări de acțiuni proprii, beneficii directe pentru acționarii noștri.
Performanța financiară a ultimilor ani