linkedin script

Ofițer conformitate

Descrierea companiei și a jobului:

EVERGENT INVETSMENTS este o entitate financiară non-bancară, de tip societate pe acțiuni listată la Bursa de Valori București. Este o companie reglementată și supravegheată de către autoritatea națională Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), similar unei bănci care este sub autoritatea BNR.

Ofițerul de conformitate este o funcție de control, la nivelul superior al organizației, numită funcție-cheie, independentă de executivul companiei și subordonată direct consiliului de administrație, conform organigramei de pe www.evergent.ro.

“Persoanele care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţii reglementate trebuie să deţină experienţă în vederea exercitării atribuţiilor pe care urmează a le exercita, de cel puţin 3 ani, şi, după caz, dacă legea nu prevede altfel, să fi participat la stagiile de pregătire profesională sau să fi promovat testul privind cunoaşterea legislaţiei în vigoare specifice domeniului de activitate al sectorului de supraveghere financiară, organizate de către furnizorii de programe de formare profesională care îşi desfăşoară activitatea în cadrul celor trei pieţe financiare aflate sub supravegherea A.S.F.

Ofițerul de conformitate are ca responsabilitate să verifice conformitatea activității EVERGENT Investments cu legislația pieței de capital și cu reglementările interne ale companiei. Această poziție în companie are o responsabilitate legală ridicată. După o perioadă de stagiatură internă și cursuri de pregătire, angajatul va da un examen pentru autorizarea de către ASF ca ofițer de conformitate.

Pentru autorizarea ca ofiţer de conformitate persoana trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe legale :

 1. să fie angajat cu contract de muncă al A.F.I.A. şi să desfăşoare activităţi specifice funcţiei de conformitate numai în cadrul respectivului A.F.I.A.;
 2.  să fie absolvent, cu examen de licenţă sau cu diplomă, a unei instituţii de învăţământ superior în domeniile financiar-bancar, economic, juridic, contabilitate, audit, administraţie publică, reglementări financiare, tehnologia informaţiei, metode cantitative, fără ca enumerarea să fie exhaustivă, sau studii de master/postuniversitare relevante în aceste domenii;
 3. să aibă  cunoştinţe teoretice, competenţe şi experienţă practică şi profesională relevantă, adecvată naturii, amplorii şi complexităţii activităţii entităţilor reglementate şi responsabilităţilor alocate;
 4. să fi participat/să participe la stagiile de pregătire şi să fi promovat/să promoveze în termen de maximum 6 luni de la data autorizării testul privind cunoaşterea legislaţiei în vigoare, organizat de către organismele de formare profesională atestate de A.S.F.;
 5. să nu fie acţionar semnificativ al A.F.I.A., să nu fie membru al consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere sau director/membru al directoratului şi să nu exercite nicio atribuţie de natura celor pe care trebuie să le controleze, să nu deţină calitatea de auditor financiar al A.F.I.A., al unei S.S.I.F. cu care A.F.I.A. are încheiat contract de intermediere, să nu fie persoană implicată cu un alt A.F.I.A./ S.A.I. ori cu un depozitar al F.I.A. administrate de A.F.I.A. şi să nu fie angajat al unui alt A.F.I.A./unei alte S.A.I. sau al unui depozitar în cadrul departamentului/serviciului care desfăşoară operaţiuni legate de activitatea de depozitare.

Aptitudini & Abilităţi:

 • abilitate de a lucra și comunica eficient în cadrul echipei noastre;
 • responsabilitate şi conştiinciozitate în gestionarea datelor şi informaţiilor;
 • capacitatea de a lucra sub presiunea timpului;
 • persoană deschisă, comunicativă;
 • abilitatea de a gestiona cu eficacitate activități multiple;
 • atitudine pozitivă, spirit proactiv.

Beneficii:

 • salariu și alte beneficii motivante;
 • un mediu de lucru profesionist într-una dintre cele mai importante companii de investiții  financiare din România.