linkedin script

Despre noi

Cine suntem

30
Ani de experiență în investiții
680
Milioane de euro active administrate
13
Ani de performanță
60
Specialiști

GENERĂM VALOARE PE TERMEN LUNG

GENERĂM VALOARE PE TERMEN LUNG

Misiunea noastră este să generăm valoare pe termen lung pentru investitori, pentru companie și pentru societate, în ansamblul ei.

Suntem un fond de investiții dinamic și inovator cu o cultură organizațională solidă. Cu o experiență de peste 30 de ani pe piața de capital, valorificăm ideile și resursele pentru a dezvolta compania și a întâmpina așteptările investitorilor.

În ultimii 10 ani am investit consistent și sistematic în oportunități și în oameni. Prin aplicarea unei strategii bine articulate și a unei diversități de tactici, am generat performanță în mod constant.

Rezultatele financiare demonstrează forța modelului nostru de afacere.

Acordăm dividende acționarilor pe o bază consistentă și predictibilă
Dezvoltăm compania în beneficiul acționarilor
Generăm creștere organică robustă

Am continuat să creștem cu o rată medie compusă a randamentului de 9,23%, cu 1,77% mai mult decât media tuturor fondurilor din România și am evoluat în multe direcții, inclusiv în domenii care nu au fost pe radarul multor investitori instituționali în ultimul deceniu.

Administrăm un portofoliu diversificat performant și avem profesioniști cu o experiență bogată în diverse domenii de activitate. Prețul EVER a evoluat peste indicele de referință al pieței locale de capital BET și a avut o creștere mai accentuată în ultimii patru ani, peste indicele sectorial BET-Fi, iar față de BET-TR, EVER s-a detașat în mod evident.

Ce ne definește?

Principiile care stau la baza existenței noastre sunt performanța, responsabilitatea și inovația, principii care au devenit și avantajele noastre competitive.

Avem mixul potrivit de resurse - oameni, capitaluri, procese investiționale și de risc - care a generat rezultate pozitive repetate și alfa pur. Avem experți în analiză fundamentală și tehnică, cărora le creăm cadrul potrivit exprimării, încurajând inovația în procesul investițional. Avem procese bine definite și abordări din perspective multiple ale proiectelor investiționale. În acest context, managementul riscului este un aspect important al procesului investițional, deoarece ne protejează, atât capitalul, cât și reputația.

Strategia investițională

Strategia

Strategia ultimilor 10 ani reflectă puterea companiei și beneficiile aduse investitorilor, aspecte esențiale care ne-au poziționat în topul fondurilor de investiții performante din România.

Scopul strategiei investiționale este să aducem consistență, prin performanța portofoliului și constanță, prin durata performanței. Pe aceste considerente am gândit o strategie robustă, bine articulată care se reflectă în performanță, la nivelul tuturor activelor administrate. Ne-am concentrat atenția pe cele trei direcții strategice:

  •  Creșterea performanței portofoliului listat, principalul generator de venituri.
  •  Creșterea investițiilor în private equity, principalul nostru diferențiator.
  •  Valorificarea portofoliului moștenit prin vânzare.
1.024,3
Financiar-bancar
450,3
Energie-industrial
338,7
Private equity
621,4
Alte active
10,4
Sell
*valorile reprezintă mil. RON

Active în administrare

Am continuat să inovăm, am transformat oportunitățile în profit și am dublat valoarea activelor administrate până la 3.39 miliarde de lei la 31 mai 2024.

1,17
2010
2,36
2019
3,39
Mai 2024
*valorile reprezintă mld. RON

Dividende

O direcție prioritară este satisfacerea așteptărilor acționarilor, prin acordarea de dividende în valoare de peste 150 de milioane de euro, cu o apreciere a valorii pentru acționari de 13,2% anual, dividende acordate plus creștere de active. 

0,09
2022
0,065
2021
0,043
2020
0,06
2019
0,0304
2018
0,05
2017
0,044
2016
0,045
2015
0,1012
2014
0,066
2013
0,24
2012
0,22
2011
0,09
2010
*Valoarea dividendului brut/an

Managementul riscului

Politica de adminstrare a riscului este atent supravegheată, fiind un factor cheie al planului nostru de creștere. Monitorizăm riscurile din punctul de vedere al pieței, lichidității, al expunerii pe emitent, al riscului de credit și contrapartidă și, bineînțeles, al celui operațional.

Prin gestionarea prudentă a riscurilor, urmărim să prevenim impactul negativ pe care factorii interni sau externi îl pot avea asupra activității companiei, periclitând îndeplinirea scopurilor propuse. Astfel, minimizăm producerea de pierderi neplanificate sau necontrolate sau producerea unor alte efecte negative.

În determinarea apetitului și toleranței la risc, ținem cont de toate riscurile relevante la care suntem expuși conform specificului activității, influența preponderentă fiind dată de riscul de piață. Profilul global de risc asumat este unul mediu, corespunzător unui apetit la risc mediu.

Grupul Evergent

Grupul EVERGENT Investments este format din EVERGENT Investments și 8 filiale. Filialele reprezintă 7,88% din activele totale ale EVERGENT Investments la trimestrul 3 al 2023.

Companiile din Grup au activități în următoarele domenii:

    • agribusiness din portofoliul Private equity: Agrointens SA București, EVER Agribio SA Bacău și Mecanica Ceahlău SA Piatra Neamț.
    • imobiliar din portofoliul Private equity: Everland SA Bacău, EVER IMO SA București și Regal SA Galați.
    • proprii și suport EVERGENT Investments: CASA SA Bacău.

Ponderea filialelor în total active grup

2
AGROINTENS SA
1,7
EVER IMO SA
1,7
EVERLAND SA
1,2
CASA SA
0,9
MECANICA CEAHLAU SA
0,34
REGAL SA
0,13
EVER AGRIBIO SA
*Valorile sunt procentuale

Leadership

Investim din 1992. Suntem o echipă de experți în investiții, cu o experiență vastă, atât în piața românească de capital, cât și în mediul antreprenorial. Împărtășim același angajament față de strategia investițională și abordările noastre testate în timp. Acestea au generat performanță și au creat valoare pentru investitori, pentru companie și un impact pozitiv în comunitatea noastră.

Consiliul de administrație

Claudiu Doroș
Președinte al Consiliului de administrație

Claudiu Doroș

Claudiu Doroș este Președintele Consiliului de administrație din 2021 și Directorul general al companiei din 2017; în perioada 2009 - 2017 a fost vicepreședinte și Director general adjunct. S-a alăturat companiei în 2006 ca membru al Consiliului de administrație. Claudiu Doroș, născut în 1970, are o experiență de peste 25 de ani pe piața de capital, ca director al Gelsor din 1996, coordonând peste 40 de agenții teritoriale și peste 200 de angajați. Are experiență relevantă ca administrator la companii ca Aerostar SA, Depozitarul Sibex SA, Țesătoriile Reunite SA și Mecanica Ceahlău SA.

Este licențiat al Facultății de Comerț - Marketing din cadrul Universității Bacău, diplomă obținută în anul 1995. Are studii de Master în Managementul și administrarea afacerilor și a obținut diploma în 2005 la Școala de Înalte Studii Postuniversitare a Universității “Gheorghe Asachi” din Iași.

Cătălin Iancu
Vicepreședinte al Consiliului de administrație

Cătălin Iancu

Cătălin Iancu este Vicepreședintele Consiliului de administrație din 2021 și Directorul general adjunct al companiei din 2017; în perioada 2015-2017 a fost director executiv în Comitetul de direcție. S-a alăturat companiei în 2013 ca președinte al Comitetului de politici investiționale și strategii în cadrul Consiliului de administrație. Cătălin Iancu, născut în 1976, are o experiență de peste 25 de ani în domeniul financiar și pe piața de capital, ca manager al Direcției pieței de capital al OTP Bank și apoi ca director general al OTP Asset Management România SAI.

Este licențiat al Facultății de Studii Economice în Limbi Străine din cadrul Academiei de Studii Economice București, diplomă obținută în 1998. În perioada 2001 - 2003 a studiat la Rotterdam School of Management și a obținut certificatul MBA – Erasmus Graduate School of Business. În 2011 a absolvit Stanford Executive Program la Stanford University și a obținut certificatul de absolvire “Stanford Graduade School of Business”.

Horia Ciorcilă
Președinte al Comitetului de investiții

Horia Ciorcilă

Horia Ciorcilă este Președintele Comitetului de investiții al Consiliului de administrație din 2021, a fost președintele Comitetului de nominalizare - remunerare și membru al Comitetului de audit. S-a alăturat companiei în 2013 ca administrator, membru al Comitetului de nominalizare și președinte al Comitetului de politici investiționale și strategii. Horia Ciorcilă, născut în 1963, are o experiență de peste 30 ani în domeniul financiar, fiind fondatorul și președintele Băncii Transilvania, cea mai mare bancă din România.

Este licențiat al Facultății de Automatizări și Calculatoare din cadrul Institutului Politehnic Cluj.

Octavian Radu
Președinte al Comitetului de audit

Octavian Radu

Octavian Radu este Președintele Comitetului de audit din 2021, a fost Vicepreședinte al Consiliului de administrație până în 2021, președintele Comitetului de audit și membru al Comitetului de nominalizare-remunerare. S-a alăturat companiei în 2013 ca administrator, președinte al Comitetului de nominalizare și membru al Comitetului de politici investiționale și strategii. Octavian Radu, născut în 1961, are experiență de peste 30 de ani în antreprenoriat, este fondatorul Grupului de firme RTC Holding, Diverta, Inform Lykos, TCE Logistic, TVR Media, Antalis, Sistec, Ranco.

Este licențiat cu 10 al Facultății de Comerț din cadrul Academiei de Studii Economice București, diplomă obținută în 1986. A absolvit FernUniversitat – Betriebswirtschaftlehre în Hagen, Germania.

Costel Ceocea
Președinte al Comitetului de nominalizare-remunerare

Costel Ceocea

Costel Ceocea este Președintele Comitetului de nominalizare-remunerare din 2021, a fost Președintele Consiliului de administrație în perioada 2005-2021. În perioada 2005-2017 a fost directorul general al companiei, între 2005-2009 a fost vicepreședinte-director general adjunct și membru în Comitetul de direcție al Consiliului de administrație. În perioada 2001-2005 a fost director în Comitetul de direcție al Consiliului de administrație. S-a alăturat companiei în 1994. Născut în 1956, are o experiență de peste 30 ani pe piața de capital, de 11 ani în domeniul financiar-bancar ca membru în Consiliul de administrație al Băncii Transilvania. În domeniul universitar are experiență de 11 ani ca lector universitar, iar din 2016 este conferențiar universitar la Universitatea Vasile Alecsandri Bacău, Facultatea de Științe Economice.

A studiat la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Științe Economice și este licențiat în Economia industriei, construcțiilor și transporturilor. Are studii de Master în Managementul și administrarea afacerilor și a obținut diploma în 2004 la Școala de Înalte Studii Postuniversitare a Universității “Gh. Asachi” din Iași. Din 2009 este doctor în domeniul Ingineriei industriale cu teza de doctorat “Riscul în activitatea de management”, diplomă obținută la Universitatea Tehnică “Gheoghe Asachi” Iași.

Conducere executivă

Claudiu Doroș
Președinte Director general

Claudiu Doroș

Claudiu Doroș este Președintele Consiliului de administrație din 2021 și Directorul general al companiei din 2017; în perioada 2009 - 2017 a fost vicepreședinte și Director general adjunct. S-a alăturat companiei în 2006 ca membru al Consiliului de administrație. Claudiu Doroș, născut în 1970, are o experiență de peste 25 de ani pe piața de capital, ca director al Gelsor din 1996, coordonând peste 40 de agenții teritoriale și peste 200 de angajați. Are experiență relevantă ca administrator la companii ca Aerostar SA, Depozitarul Sibex SA, Țesătoriile Reunite SA și Mecanica Ceahlău SA.

Este licențiat al Facultății de Comerț - Marketing din cadrul Universității Bacău, diplomă obținută în anul 1995. Are studii de Master în Managementul și administrarea afacerilor și a obținut diploma în 2005 la Școala de Înalte Studii Postuniversitare a Universității “Gheorghe Asachi” din Iași.

Cătălin Iancu
Vicepreședinte Director general adjunct

Cătălin Iancu

Cătălin Iancu este Vicepreședintele Consiliului de administrație din 2021 și Directorul general adjunct al companiei din 2017; în perioada 2015-2017 a fost director executiv în Comitetul de direcție. S-a alăturat companiei în 2013 ca președinte al Comitetului de politici investiționale și strategii în cadrul Consiliului de administrație. Cătălin Iancu, născut în 1976, are o experiență de peste 25 de ani în domeniul financiar și pe piața de capital, ca manager al Direcției pieței de capital al OTP Bank și apoi ca director general al OTP Asset Management România SAI.

Este licențiat al Facultății de Studii Economice în Limbi Străine din cadrul Academiei de Studii Economice București, diplomă obținută în 1998. În perioada 2001 - 2003 a studiat la Rotterdam School of Management și a obținut certificatul MBA – Erasmus Graduate School of Business. În 2011 a absolvit Stanford Executive Program la Stanford University și a obținut certificatul de absolvire “Stanford Graduade School of Business”.

Echipa

Georgiana Dolgoș
Director

Georgiana Dolgoș

Director 

Aurelian Trifa
Manager Portofoliu private equity

Aurelian Trifa

Manager Portofoliu Private equity

Rocsana Giurgiu
Manager Portofoliu energie – industrial

Rocsana Giurgiu

Manager Portofoliu Energie – industrial

Adriana Vișan
Manager Portofoliu financiar - bancar

Adriana Vișan

Manager Portofoliu financiar-bancar

Dan Apostică
Manager Portofoliu sell

Dan Apostică

Manager Portofoliu sell

mai mult

Responsabilitate socială