linkedin script

Informații pentru investitori

Overview

Raport CA situații financiare individuale 2023
Raport CA individuale 2023
Citește
Raport T1 2024
Raport T1 2024
Citește
Mai 2024
Prezentare pentru investitori
Citește
11:12 AM GMT+0300
July 17, 2024
1.4800
lei/actiune
1.37%
(0.020276 lei)
Bid / Ask
1.4800 / 1.4850
Bid / Ask Vol.
132978 / 3380
Pret referinta
1.4650
Pret deschidere
1.4600
Pret minim
1.4600
Pret maxim
1.4850

Trading performance

Price Var. (%) Volume Value Trades
Astăzi Price Var. (%): 0,68 Volume: 17.051 Value: 25.065,27 Trades: 6
1 Săpt. Price Var. (%): 0,06 Volume: 1.072.098 Value: 1.526.904,04 Trades: 201
1 Lună Price Var. (%): 6,88 Volume: 4.194.104 Value: 5.886.864,20 Trades: 663
6 Luni Price Var. (%): 15,23 Volume: 32.594.143 Value: 42.154.516,84 Trades: 5.412
1 An Price Var. (%): 0,00 Volume: 71.298.495 Value: 89.572.781,45 Trades: 9.752
YTD Price Var. (%): 16,14 Volume: 36.809.894 Value: 47.499.932,58 Trades: 5.907

Actiunea Evergent

Valori la data de 31 mai 2024

Capitalizare

1.259.897.206

Valoarea totală a activelor

3.387.316.314

Valoarea unitară a activului net

3,2833 lei

Rapoarte curente

Raportări curente 2024
07 iunie 2024
Initierea Programului nr. 10 de rascumparare actiuni
22 mai 2024
Plata dividend 2023
15 mai 2024
Conferință telefonică investitori și analiști - 17 mai 2024
15 mai 2024
Disponibilitate Raport T1 2024
Ofertă publică de cumpărare 08.01.2024 - 19.01.2024
28 decembrie 2023
Decizia ASF nr. 1328 din 22.12.2023
28 decembrie 2023
Anunț OPC
28 decembrie 2023
Documente de ofertă
Program de rascumparare nr. 10
15 iulie 2024
Notificare - Răscumpărare acțiuni proprii 08.07.2024 - 12.07.2024
08 iulie 2024
Notificare - Răscumpărare acțiuni proprii 01.07.2024 - 05.07.2024
01 iulie 2024
Notificare - Răscumpărare acțiuni proprii 25.06.2024 - 28.06.2024
25 iunie 2024
Notificare - rascumparare actiuni proprii 17.06.2024 - 21.06.2024

Rapoarte periodice

Activ net 2024
15 iulie 2024
Activ net - iunie 2024
17 iunie 2024
Activ net - mai 2024
15 mai 2024
Activ net - aprilie 2024
15 aprilie 2024
Activ net - martie 2024
Newsletter 2024
15 iulie 2024
Newsletter - iunie 2024
17 iunie 2024
Newsletter - Mai 2024
15 mai 2024
Newsletter - aprilie 2024
15 aprilie 2024
Newsletter - martie 2024
Raport CA trimestrul 1 2024
15 mai 2024
Raport T1 2024
Raport CA Anual 2023
30 aprilie 2024
Raport CA anual - Situatii financiare individuale 2023 – versiunea pdf
30 aprilie 2024
Raport CA anual – Situatii financiare individuale 2023 (ESEF) - versiunea xHTML
30 aprilie 2024
Raportul auditorului aferent Situatii financiare individuale 2023
30 aprilie 2024
Raport CA anual - Situatii financiare consolidate 2023 – versiunea pdf

Conferințe

Conferință telefonică privind rezultate financiare la T1 2024
Citește
Transcript Teleconferință - 17 mai 2024
Ascultă
Conferinta telefonica vineri, 17 mai 2024, ora 12.00
Conferința telefonică referitoare la rezultatele financiare preliminare aferente anului 2023
Citește
Transcript Teleconferinta - 5 martie 2024
Ascultă
Conferinta telefonica vineri, 5 martie 2024, ora 15.00

dividende 2023

Dividendele aferente anului 2023, în valoare de 0,09 lei/acțiune, sunt la dispoziția acționarilor începând cu 12.06.2024, data plății.
An dividend
2023
Data de inregistrare (data dividend)
22.05.2024
Data platii
12.06.2024
Total dividend repartizat in AGA (lei)
81.694.796
COTA IMPOZITARE (%)
8 %
Valoarea dividendului
0.09 lei/share
Listă documente dividende
Comunicat plati dividende 2023
2023 Formular solicitare dividende succesori

Guvernanță corporativă

Responsabilitate

Transparență

Diligență

Guvernanța corporativă este setul nostru de principii, proceduri și practici care susțin performanța financiară și generarea de valoare pe termen lung, pentru acționarii noștri. Consiliul de administrație și conducerea companiei recunosc de multă vreme importanța practicilor de guvernanță corporativă, care asigură un mediu de supraveghere cu responsabilitate mărită.

Angajamentul nostru pentru buna practică a guvernanței corporative este parte integrantă a companiei noastre și se reflectă atât în modul în care se respectă cerințele de reglementare, standardele de listare ale Bursei de Valori București, practicile de guvernanță recunoscute la nivel european, cât și în supravegherea și conducerea eficientă de către managementul companiei, comunicarea cu investitorii și principiile noastre de afaceri.

mai mult

Act constitutiv

Act constitutiv actualizat la 14 iulie 2022 in temeiul autorizatiei ASF nr. 108 din 13 iulie 2022. 

Cod de guvernanță corporativă

Editia a VII a din 2024

Comitetele consultative

Consiliul de administrație a aprobat funcționarea a trei comitete consultative pentru mandatul 2021-2025:

Comitetul de audit: Președinte – Claudiu Octavian Radu 

Comitetul de nominalizare – remunerare: Presedinte – Costel Ceocea 

Comitetul de investitii, comitet nou infiintat: Presedinte – Horia Ciorcila 

Fiecare comitet are 3 membri, administratorii neexecutivi: Costel Ceocea, Horia Ciorcila si Claudiu Octavian Radu.

Structuri de guvernanță corporativă

Toată activitatea noastră este ghidată de aceste politici, reguli și principii care ne definesc cultura organizațională. Aceste practici fac parte din conduita noastră profesională și personală, devenind puncte forte ale companiei noastre.

Informatiile prevazute la art. 48 indice 1 din Regulamentul ASF nr. 2/2016
a) Documentele și informațiile pentru care există obligații de publicare - Informatii pentru investitori/raportari
b) Structura organizatorică
c) Principalele caracteristici ale sistemului de guvernanță
d) Concluziile evaluării poziției financiare
e) Principalele caracteristici ale cadrului formal privind aplicarea principiilor și practicilor de raportare financiară, inclusiv cele de raportare prudențială
f) Principalele caracteristici ale sistemului privind managementul riscurilor
g) Concluziile evaluării eficienței sistemului de management al riscurilor
1.Organigrama
2.Procedura organizatorica
3. Politici de administrare a riscului
3.1 Profilul de risc
4. Politica privind prevenirea si gestionarea conflictelor de interese
5. Politica de remunerare
6. Informatii privind solutionarea petitiilor
7. Reguli si proceduri de evaluare a activelor
8. AFIA - Politici evaluare active si calcul VUAN
9. Declarația “Aplici sau explici” – aplicarea principiilor ASF
10. Declaratia “Aplici sau explici” – conformare BVB
11. Politici privind riscurile de durabilitate
11.1 Politica de administrarea a riscului
11.2 Politica privind integrarea riscurilor de durabilitate in procesul de luare a deciziilor de investitii - Anexa
11.3 Politica de remunerare
11.3.1 Politici si proceduri de evaluare a persoanelor
11.4 Strategia si Politica de investitii
11.5 Declarația EVERGENT Investments privind neluarea în considerare a efectelor negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate
11.6 Politica de diversitate
11.7 Politica privind libertatea de asociere
12. Politica de implicare
13. Politica ESG a Grupului EVERGENT Investments

Adunări generale

Drepturi de vot

CS Evergent Investments (actiuni)

961.753.592

Detinere 5% (actiuni)

48.087.679

Total actiuni Evergent Investments
961.753.592
100%
Total actiuni rascumparate Evergent Investments (fara drept de vot)
61.742.535
6,42%
Total actiuni cu drept de vot la data de 15.04.2024
900.011.057
93,58%
AGEA și AGOA 29/30 aprilie 2024
Hotărâri AGEA și AGOA 29 aprilie 2024
AGA LIVE 29/30 APRILIE 2024
AGA LIVE 29/30 aprilie 2024
VOT ELECTRONIC APRILIE 2024
APLICATIE VOT ELECTRONIC 15 - 27 aprilie
ÎNTREBĂRI FRECVENTE APRILIE 2024
MATERIALE INFORMATIVE AGEA 29/30 APRILIE 2024
AGEA 2024_Proiecte Hotarari
1. Alegere secretariat
2. Reducere capital social
3. Programe rascumparare P10, P11, P12
MATERIALE INFORMATIVE AGOA 29/30 APRILIE 2024
AGOA 2024_Proiecte Hotarari
1. Alegere secretariat
2. Raport CA anual - Situatii financiare consolidate 2023 – versiunea pdf
2.1. Raport CA anual – Situatii financiare consolidate 2023 (ESEF) – versiunea xBRL
PROCEDURA DE DESFĂȘURARE AGEA ȘI AGOA 29/30 APRILIE 2024
Procedura generala AGA
Procedura de vot prin corespondenta
Procedura de vot prin imputernicire
Buletin de vot prin corespondenta AGEA
CONVOCARE AGEA și AGOA 29/30 APRILIE 2024
Convocator AGEA si AGOA

Fond de investitii alternative destinat investitorilor de retail

EVERGENT Investments a primit autorizatia  ASF ca Fond de investiții alternative, destinat investitorilor de retail, cu o politică de investiții diversificată, închis si autoadministrat, conform Autorizatiei ASF nr 101 din 25 iunie 2021.

Prospect simplificat - iunie 2023
Regulile Fondului - iunie 2023
Document cu informatii esentiale - mai 2024
Autorizatie ASF
Codul de etică și conduită

Ne angajăm să ne desfășurăm activitatea în cea mai înaltă manieră etică și profesională, să respectăm legile, regulile, reglementările, standardele contabile și practicile de audit aplicabile. Ca urmare a acestui angajament, am adoptat Codul de etică și conduită, care stabilește principiile de bază de conduită aplicabile tuturor angajaților și managementului, politici și proceduri menite să ne ajute să ne îndeplinim obligațiile legale, de reglementare și cele etice.

Codul de etica si conduita

Acționariat

Structură acționariat

49,4%
Persoane Juridice rezidente
38,77%
Persoane fizice rezidente
11,48%
Persoane juridice nerezidente
0,35%
Persoane fizice nerezidente

Informații utile

Informații utile cu privire la :

    • Efectuarea transferurilor directe pentru cauza de moarte
    • Modificarea datelor de identificare pentru persoane fizice și juridice
    • Distribuirea de dividende

Informații utile

Notificari cf. art.19 din Regulamentul UE nr. 596/2014

Tranzacții efectuate de personalul de conducere – persoanele care exercită responsabilități de conducere, precum și persoanele care au o legătură strânsă cu acestea au obligația de a notifica EVERGENT Investments și ASF cu privire la fiecare tranzacție efectuată pe seama lor în legătură cu acțiunile sau titlurile de creanță ale EVERGENT Investments sau cu instrumente financiare derivate sau alte instrumente financiare conexe acestora. Notificările se fac cu promptitudine și nu mai târziu de trei zile lucrătoare de la data tranzacției, de îndată ce volumul total al tranzacțiilor a atins pragul de 5.000 EUR, în cursul unui an calendaristic.

28.06.2024 Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014
26.06.2024 Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014
21.06.2024 Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014
18.06.2024 Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

Petitii

Informatii privind solutionarea petitiilor

Informatii privind solutionarea petitiilor

Sancțiuni pe piața de capital, prevenirea și combaterea spălării banilor

Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului
Legea nr 129/11.07.2019 pentru prevenirea și combaterea spălarii banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Regulamentul ASF nr. 13/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B.)
Grupul de Acțiune Financiară Internațională
Noutăți legislative în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului
Newsletter informativ aprilie 2021
Newsletter informativ ianuarie 2021
Sancțiuni internaționale
Rezoluții adoptate de Consiliul de Securitate al ONU
Lista consolidată a persoanelor, grupurilor și entităților care fac obiectul sancțiunilor financiare ale Uniunii Europene
Sancțiuni internationale afisate pe website-ul ASF

Analisti

Analist care acoperă compania:

Rareș Iclenzan

Equity Research Analyst

BT CAPITAL PARTNERS