linkedin script

Termeni și condiții

EVERGENT INVESTMENTS SA este proprietarul si administratorul site-ului www.evergent.ro.  

Prin accesarea acestui site precum şi a materialelor şi a informaţiilor conţinute în site, admiteţi că aţi citit, înţeles şi acceptat termenii şi condiţiile de utilizare a site-lui, precum şi că aţi fost de acord să vă supuneţi acestora.Conținutul acestui site constituie informație publică și aparține EVERGENT INVESTMENTS SA. Textele pot fi reproduse cu condiția menționării sursei. 

EVERGENT INVESTMENTS își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura site-ului în orice moment și fără nicio informare prealabilă. De asemenea, informațiile prezentate pe site vor fi modificate ori de câte ori va fi considerat necesar.

Informațiile publicate pe site sunt oferite ca atare, având exclusiv scopul de informare, fiind oferite ca si comentariu general a pietei si nu trebuie considerate ca sfat sau îndemn de investire sau dezinvestire. Nicio parte a conținutului site-ului nu trebuie considerată o ofertă de a vinde (cu excepția anunțurilor explicite de vânzare a unor pachete de acțiuni) sau de a cumpăra. 

EVERGENT INVESTMENTS SA depune toate eforturile pentru a asigura corectitudinea informațiilor publicate pe site, dar nu garantează că informațiile conținute de site sunt complete. Excepție fac raportările curente și periodice, care sunt efectuate în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Utilizarea acestui site este în totalitate responsabilitatea utilizatorilor. EVERGENT INVESTMENTS nu este răspunzător pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său. EVERGENT INVESTMENTS nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzător pentru nicio daună sau viruși care ar putea să infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau audio de pe acest site. 

 

EVERGENT INVESTMENTS SA respectă confidențialitatea identității vizitatorilor acestui site. Site-ul www.evergent.ro poate fi vizitat fără ca vizitatorii să-și comunice identitatea. Vizitatorii ce doresc sa se aboneze la newsletter-ul lunar sau doresc sa primeasca periodic informatii iportante, pot sa se aboneze. EVERGENT INVESTMENTS SA deținătoarea site-ului www.evergent.ro, se angajează să folosească datele transmise de utilizatori numai în scopul pentru care acestea i-au fost transmise. 

 

EVERGENT INVESTMENTS SA respecta toate principiile prevăzute de Regulamentul nr. 2016/679 (GDPR) privind prelucrarea Datelor cu caracter personal la care are acces. Prelucrarea Datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Acest site poate fi vizitat în cele mai bune condiții cu browserele Internet Explorer, Safari, Mozilla, Chrome. Site-ul www.evergent.ro  este mobile responsive.

Drepturile și obligațiile utilizatorului site-ului cât și ale EVERGENT INVESTMENTS prevăzute prin prezentul document vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română.