linkedin script

Acționarii EVERGENT Investments aprobă dividende de 82,7 milioane de lei

28 aprilie 2023

●      Propunerea Consiliului de administrație s-a regăsit pe ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor din 27 aprilie, în cadrul căreia s-a aprobat un dividend brut de 0,09 lei pe acțiune, cu un randament de 7% la 26 aprilie 2023, compania depășind cu 183% valoarea bugetată a rezultatului net pe 2022.

●      Acționarii EVERGENT au aprobat Programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, care prevede un program de investiții în valoare de 305,2 milioane de lei.

●      Adunarea generală extraordinară a acționarilor a aprobat Programele 8 și 9, de răscumpărare a acțiunilor proprii pentru reducerea capitalului social și derularea de programe de tip “stock option plan”.

Bacău, 27 aprilie 2023. Acționarii EVERGENT Investments, companie listată la Bursa de Valori București sub simbolul EVER, au aprobat cu o largă majoritate toate propunerile de pe ordinea de zi a Adunărilor generale extraordinare și ordinare. 

Principalele decizii ale Adunării generale ordinare au fost aprobarea unui dividend în valoare brută de 0,09 lei/acțiune, cu un randament de 7% la 26 aprilie 2023, a situațiilor financiare consolidate și individuale aferente anului 2022, în care compania a înregistrat o creștere de 183% a rezultatului net față de bugetul estimat, a Programului de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023. Printre deciziile Adunării generale extraordinare se numără aprobarea celor două programe de răscumpărare de acțiuni, al 8 lea și al 9 lea.

„Mulțumim tuturor acționarilor pentru voturile exprimate și aprobarea propunerilor Consiliului de administrație, ceea ce reflectă deciziile investitorilor individuali și  instituționali de a ne acorda din nou încrederea lor. Aplicarea riguroasă a politicii de dividend a ultimilor 15 ani livrează valoare pentru acționari, iar creșterea organică a companiei creează valoare pentru societate, în ansamblul ei. Capacitatea echipei EVERGENT Investments de a anticipa unele tendințe a determinat un rezultat cu 183% mai mare decat cel bugetat în 2022, într-un context geopolitic care a testat marea majoritate a modelelor de business, remodelând mediul economic global. În 2023, continuăm să aplicăm strategia de investiții, să îmbunătățim structura portofoliilor pentru care am alocat un buget de peste 300 de milioane de lei, pentru a arăta rezultate și a veni în întâmpinarea așteptărilor acționarilor.” a declarat Claudiu Doroș, Președinte al Consiliului de administrație și Director general al EVERGENT Investments.

 

Propunerile Consiliului de administrație au drept scop remunerarea acționarilor, atât prin acordarea unui dividend în numerar, cât și prin programe de răscumpărare din piață.

Valoarea de 82.712.573 lei alocată dividendelor reprezintă 70% payout ratio din rezultatul net al anului 2022. Data de înregistrare va fi 9 iunie 2023 (ex-date 8 iunie 2023), iar 28 iunie 2023 va fi data plății dividendului. 

EVERGENT Investments va desfășura două programe de răscumpărare de acțiuni, „Programul 9”, cu maxim 10.000.000 de acțiuni răscumpărate prin oferta publică de cumpărare în scopul reducerii capitalului social și Programul 8 în cadrul căruia se vor răscumpăra maxim 9.200.000 de acțiuni prin operațiuni în piață pentru programe de tip „stock option plan” pentru a recompensa și fideliza angajații, administratorii și directorii companiei.

Prețul minim al acțiunilor răscumpărate va fi cel al pieței, iar cel maxim a fost stabilit la 2 lei. Programele se vor derula fiecare pe parcursul a cel mult 18 luni și au fost propuse ca urmare a succesului înregistrat de programele anterioare, care au contribuit la susținerea lichidității acțiunilor EVER și a creșterii ponderii deținerii în capitalul social pentru acționarii existenți.

Pentru anul financiar 2023, acționarii EVERGENT Investments au aprobat programul de activitate și un buget de venituri și cheltuieli care prevede venituri de 102,7 milioane de lei, un profit net de 24,7 milioane de lei, un câștig net din vânzarea activelor proprii de 54,2 milioane de lei, respectiv un program de investiții în valoare de 305,2 milioane de lei.

###

 

 

Despre EVERGENT Investments

 

EVERGENT Investments, cu o experienţă de peste 30 de ani pe piaţa românească de capital, este un deschizător de drumuri, contribuind la dezvoltarea comunităţii din care face parte. Prin aplicarea unei strategii bine articulate şi responsabile, EVERGENT Investments valorifică eficient oportunităţi investiţionale, atât în piaţa de capital, cât şi prin proiecte de private equity în agribusiness, real estate și tehnologie. 

Prin politica de dividend predictibilă și programele de răscumpărare, compania le oferă acționarilor, atât profituri pe termen scurt, cât și perspectivă pe termen lung de creștere a valorii activelor deținute. De-a lungul ultimilor 11 ani, compania a distribuit dividende care depășesc valoarea de 675 de milioane de lei, iar valoarea activelor administrate a  depășit în 2021 pragul de semnificație de 500 de milioane de euro. www.evergent.ro