linkedin script

ANUNT DE VANZARE PACHET ACTIUNI REGAL

12 septembrie 2023

ANUNȚ DE VANZARE PACHET ACTIUNI

 

EVERGENT Investments S.A., cu sediul în Bacău, str. Pictor Teodor Aman, nr. 94C, judetul Bacau, având CUI 2816642 și numar de inregistrare la Registrul Comerțului J04/2400/1992, autorizata ca Administrator de fonduri de investitii alternative, prin Autorizatia ASF nr. 20/23.01.2018 si ca Fond de Investitii alternative destinat investitorilor de retail, prin Autorizatia ASF nr. 101/25.06.2021, emitent listat la Bursa de Valori Bucuresti, categoria premium, reprezentată legal prin Claudiu Doroș în calitate de Președinte Director general, anunță tuturor celor interesați vânzarea pachetului de acțiuni reprezentând 93,89% din capitalul social al REGAL S.A. – societate de tip închis (nelistată), după cum urmează:

 

Licitaţie competitivă cu strigare, care va avea loc la data de 03.10.2023, ora 12:00, la sediul EVERGENT Investments situat în municipiul Bacau, str. Pictor Aman nr. 94C, județul Bacău pentru vânzarea unui număr de 1.116.258 actiuni, reprezentand 93,89% din capitalul social al REGAL S.A., o societate cu sediul în Galați, având CUI 1647588.

 

Prețul de pornire la licitație: 8.100.000 Lei

 

Licitația se va realiza în condițiile legii și cu respectarea prevederilor cuprinse în Caietul de sarcini.

 

Data şi ora limită de înscriere la licitaţie: 28.09.2023, ora 12:00.

 

Participarea la licitatie se face numai în baza achiziționării Caietului de sarcini și a îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute în acesta. Caietul de sarcini poate fi achizitionat începand cu data de 14.09.2023, de la sediul central al EVERGENT Investments din Bacau, str. Pictor Aman nr. 94C – Serviciul Tranzacții sau prin solicitare scrisă formulată și transmisă pe e-mail la adresa trading@evergent.ro. Prețul Caietului de sarcini este 4.000 lei (inclusiv TVA), sumă nereturnabilă, si se va  achita in contul EVERGENT Investments deschis la: BCR - Sucursala Bacău, cont IBAN: RO51RNCB0026030898870001  (cu mentiunea: ”c/val caiet de sarcini licitatie vanzare Regal SA”).

 

Informaţii privind Caietul de sarcini și garanţia se obţin de la Serviciul Tranzacții, prin Dorina Udreanu, telefon 0727723138 sau secretariatul EVERGENT Investments, la telefon 0234/576740.

 

Prezentul Anunț a fost publicat în ziare cu distribuție natională și locală, postat pe web-site-ul www.evergent.ro si afișat la sediile companiilor EVERGENT Investments SA Bacau și REGAL S.A.. 


 
[1] REGAL S.A. este o societate de tip inchis; actiunile nu sunt admise la tranzactionare pe nicio piata reglementata, sistem multilateral de tranzacţionare sau sistem organizat de tranzacţionare. Oferta de vanzare de actiuni nu este o oferta publica in sensul Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.