linkedin script

EVERGENT Investments propune un dividend cu randament de 7,06%

26 martie 2024

EVERGENT Investments propune un dividend cu randament de 7,06%

Consiliul de administrație convoacă Adunările generale ordinară și extraordinară pentru 29/30 aprilie 2024

 

●       Consiliul de administrație propune un dividend brut de 0,09 lei/acțiune cu randament de 7,06%

●       81,7 milioane de lei este fondul estimat alocat dividendelor 2023 

●       Rezultatul net de 203,75 milioane de lei a depășit cu 158% rezultatul bugetat pentru anul 2023

●       Valoarea record a activelor administrate la 31 decembrie 2023 a fost de 2,95 miliarde lei

●       197,2 milioane lei au fost investiți în sectoarele energetic, bancar, agribusiness și IT în 2023

●       155,8 milioane lei buget estimat pentru investiții în 2024

●       Peste 50% din structura portofoliului EVERGENT Investments este aliniată principiilor ESG.

 

Consiliul de administrație al EVERGENT Investments, companie de investiții listată sub simbolul EVER, convoacă Adunările generale extraordinară și ordinară ale acționarilor pentru data de 29/30 aprilie 2024. 

 

  Cele mai importante puncte de pe ordinea de zi supuse votului acționarilor sunt:

·        aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2023, însoțite de opinia auditorului

·        repartizarea unui dividend cu un randament de 7,06%, cu valoarea brută de 0,09 lei/acțiune. Fondul de dividende estimat este de 81.694.796,85 lei, alocat din rezultatul net al exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2023

·        aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024

·        aprobarea reducerii capitalului social de la 96.175.359,20 lei la 90.902.859,20 lei

·        aprobarea Programelor ”10, 11 și 12” de răscumpărare a propriilor acțiuni, pentru reducerea capitalului social cu 3% în beneficiul acționarilor, respectiv pentru programe de tip Stock Option Plan

 

„Anul 2023 a fost un an de creștere semnificativă pentru EVERGENT Investments, cu o valoare record de 3 miliarde lei a activelor totale și rezultatul net care a depășit pragul de 200 milioane lei. Randamentul total al activelor EVERGENT (inclusiv dividendele plătite acționarilor) a fost de 31,85% în 2023, comparabil cu randamentul anual al celor mai performante fonduri din România, membre AAF. În fiecare an avem rezultate foarte bune, în ultimii 15 ani am plătit peste un miliard lei dividende și răscumpărări de acțiuni proprii, beneficii directe pentru acționarii noștri și continuăm să returnăm valoare acționarilor în 2024. Cu o strategie solidă de investiții, suntem bine poziționați pentru a beneficia de oportunitățile pieței de capital și suntem încrezători că vom continua dezvoltarea companiei, în interesul întregii comunități.”, a declarat Claudiu Doroș, Președinte al Consiliului de administrație și Director general al EVERGENT Investments.

EVERGENT Investments aplică politica predictibilă de dividend a ultimilor 15 ani

În 2024 compania propune alocarea a 81,7 milioane lei pentru distribuția de dividende către acționarii săi în acord cu politica predictibilă de dividend a ultimilor 15 ani. Prin mixul optim între politica predictibilă de dividend și programele de răscumpărare, compania returnează valoare acționarilor. Ratele de distribuire a dividendelor din ultimii ani demonstrează atât predictibilitatea acordării de dividende acționarilor pe o bază consistentă, cât și soliditatea fluxurilor de numerar ale companiei, ambele reliefând o poziție financiară puternică în industrie.

 

 

Despre EVERGENT Investments

 
EVERGENT Investments, cu o experienţă de peste 30 de ani în piaţa românească de capital, este un deschizător de drumuri, contribuind la dezvoltarea comunităţii din care face parte. Prin aplicarea unei strategii bine articulate şi responsabile, EVERGENT Investments valorifică eficient oportunităţi investiţionale, atât în piaţa de capital, cât şi prin proiecte de private equity in agribusiness, real estate si tehnologie. 

Prin politica de dividend predictibilă și programele de răscumpărare, compania le oferă acționarilor atât profituri pe termen scurt, cât și perspectiva pe termen lung de creștere a valorii activelor deținute. De-a lungul ultimilor 15 ani, compania a platit peste 1 miliard de lei dividende si rascumparari de actiuni proprii. www.evergent.ro