linkedin script

EVERGENT Investments propune un dividend cu randament de 7,1%

27 martie 2023

●       Consiliul de administrație propune un dividend brut de 0,09 lei/acțiune, cu un randament de 7,1%.

●       82,7 milioane de lei este fondul maxim estimat pentru dividendele anului 2022.

●       Rata de distribuție a dividendelor este de 70% din rezultatul net.

●       Rezultatul net, de 117,9 milioane de lei, a depășit cu 83%  rezultatul bugetat pentru anul 2022.

●       Valoarea totala a activelor (AUM) la 31 decembrie 2022 este de 2.365 milioane lei.

●       Mix optim intre politica predictibila de dividend si programe de răscumpărare

●       212,8 milioane lei investiți in anul 2022.

●       Investiții in sectoarele energetic, real estate, agribusiness si IT.

●       Proiectul “Fermele de afini” are o suprafața cultivata si in curs de plantare de peste 105 ha și un nou obiectiv, intrarea pe segmentul bio.

●       305,2 milioane lei buget estimat pentru investițiile in 2023.

●       Peste 55% din structura portofoliului EVERGENT Investments este aliniata principiilor ESG.

 

Bacău, 24 martie 2023. Consiliul de administrație al EVERGENT Investments, companie de investiții listata sub simbolul EVER, convoacă Adunările generale extraordinara si ordinara ale acționarilor pentru data de 27/28 aprilie 2023.

Cele mai importante puncte de pe ordinea de zi supuse votului acționarilor sunt:

·        repartizarea fondul maxim de dividende estimat de 82.712.573 lei, din rezultatul net al exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2022 si a dividendului brut de 0,09 lei/acțiune, cu un randament de 7,1%, calculat la pretul de inchidere de 1,27 lei/actiune din data de 23 martie 2023.

·        aprobarea situațiilor financiare, individuale si consolidate aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2022 însoțite de Raportul auditorului independent si rapoartele anuale ale Consiliului de administrație aferente acestora.

·        aprobarea Programului de activitate in acord cu Strategia și politica de investiții a EVERGENT Investments S.A. si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023.

·        aprobarea în cadrul Adunării generale extraordinare a ”Programelor 8 si 9” de răscumpărare a propriilor acțiuni.

 

„In anul 2022 am continuat sa livram valoare acționarilor, intr-un context geopolitic si economic supus unor schimbări profunde. Cu un randament total al acțiunii EVER de 17,14% (inclusiv dividendul), am ocupat poziția a treia in topul companiilor din indicele de referința BET. Deși, acesta s-a depreciat cu 11%, iar BET-FI a scăzut cu 3,65%, EVERGENT Investments a avut cea mai buna dinamică a acțiunii, cu o apreciere de 11,84%, situându-se pe prima poziție in topul celor 5 societăți de investiții financiare care compun indicele BET-FI. Ne-am atins obiectivele de baza: evoluția companiei si remunerarea acționarilor prin dividendele repartizate in valoare de 62,2 milioane lei si programe de răscumpărare in valoare de 38,5 milioane lei. In prezent, poziția financiara solida ne oferă libertatea de a reacționa cu promptitudine, cu scopul de a beneficia de oportunitățile acestei perioade marcate de volatilitate crescuta, pentru a continua sa crestem valoarea activelor pe termen lung. Continuam sa privim cu încredere spre viitor, bazându-ne pe experiența echipei si soliditatea strategiei investiționale aprobata de Consiliul de administratie si actionari.”, a declarat Claudiu Doroș, Președinte al Consiliului de administrație și Director general al EVERGENT Investments.

 

EVERGENT Investments aplica o politica predictibila de dividend de 15 ani.

In 2023, compania propune repartizarea de maxim 82,7 milioane lei pentru distribuția de dividende către acționarii săi in acord cu politica predictibila de dividend din ultimii 15 ani. Prin mixul optim intre politica predictibila de dividend si programele de răscumpărare, compania returnează valoare acționarilor. Acest aspect este susținut de ratele de distribuire a dividendelor din ultimii ani, care demonstrează stabilitatea fluxurilor de numerar ale companiei, implicit o poziție financiara puternica pe piața.

EVERGENT Investments continua investițiile in Portofoliul Private Equity si recalibrează Portofoliile Financiar - Bancar si Energie - Industrial

Proiectele de tip private equity diferențiază compania față de ceilalți actori ai pieței de capital și aduc un raport atractiv randament/risc, cu profit semnificativ pe termen lung. Cadrul legal al fondurilor de investitii alternative permite alocarea de pana la 40% in active nelistate, iar EVERGENT Investments si-a setat o prima “borna” de pana la 25% din active pentru alocarea in aceste proiecte.

·     Agrointens SA, companie din Grupul EVERGENT, a mărit suprafața pentru cultivarea afinelor prin achiziția unui teren de 23 ha in Rătești, județul Argeș, ajungând după plantare la o suprafața totala de 105 ha. Prin noua companie, EVER AGRIBIO, ce detine 50 ha in comuna Saucesti, judetul Bacau, Grupul își propune sa intre pe segmentul BIO.

·     Complexul rezidențial “ATRIA URBAN RESORT”, dezvoltat de EVERGENT Investments împreuna cu Cityring Development, se aliniază standardului nZEB de eficienta energetica, adică un consum de energie aproape de zero, care respecta principiile “eco-friendly”, începând cu Faza a-III-a a proiectului. Proiectul vizează construirea in 4 faze a 1378 apartamente. In prezent, este in derulare construirea Fazei 3 cu 350 apartamente, din care 17% au fost contractate deja.

·     Prin EVER IMO, companie din Grupul EVERGENT Investments, continua investițiile in real in special in zona de nord a Bucureștiului, care are o dezvoltare rapida si vasta, atât pe segmentul rezidențial, cat si pe segmentul office. 

·     EVERGENT Investments a investit in sectorul IT prin achiziția unui pachet din acțiunile producătorului roman de software MWARE Solutions SA. Compania de software se diferențiază de jucătorii locali si chiar internaționali din sectorul IT deep-tech prin platforma sa tehnologica, care introduce capabilitatea de analiza a datelor nestructurate din cadrul organizațiilor utilizând un model semantic de înțelegere a datelor bazat pe rețele neuronale, cu capabilități native de tip deep-learning si machine learning pentru a descoperi noi perspective in luarea deciziilor, înțelegerea clienților, noi indicatori si posibilități de automatizare a proceselor organizaționale bazate pe inteligenta artificiala.

 

In 2023, EVERGENT Investments propune prin bugetul de venituri si cheltuieli acționarilor o alocarea de peste  30o milioane lei pentru programul de investiții.