linkedin script

Drive for performance

EVERGENT Investments este compania de investiții financiare cu experiență solidă pe piață românească, care generează valoare pe termen lung și randamente consistente investitorilor. Prin aplicarea unei strategii bine articulate și responsabile valorifică oportunitățile investiționale. 

Strategie performantă, portofolii puternice

Strategia EVERGENT Investments se concentrează pe creșterea performanței portofoliului listat și a investițiilor în private-equity cu gestionarea prudentă a riscurilor.

Transformăm oportunitățile în profit

Investițiile în private equity creează un portofoliu cu un raport randament/risc atractiv cu profit semnificativ pe termen lung. 

Expand your investment with a strategic partner

EVERGENT Investments este partener strategic pentru investitorii străini pe piață românească emergentă, datorită experienței vaste și performanței dovedite în timp, aspecte esențiale care o poziționează în topul celor mai bune fonduri de acțiuni din România.

Transformăm oportunitățile în profit

Suntem un fond de investiții dinamic și inovator, cu o cultură organizațională solidă. Având o experiență de 30 de ani în investiții, valorificăm ideile și resursele pentru dezvoltarea companiei și îndeplinirea așteptărilor investitorilor. Investind sistematic și consistent, am obținut o rată medie de apreciere a valorii pentru acționari de 13,2% - dividende încasate plus creștere de active, în timp ce am acordat dividende de peste 150 de milioane de euro.

Generăm valoare prin excelență managerială

Experiența bogată și calificările echipei acoperă o arie vastă de domenii de activitate, însumând peste 90 de ani de antreprenoriat și 120 de ani de top management. Analiza de prim rang combinată cu talentul de a selecta oportunitățile și agilitatea în execuție reprezintă un mix ce a condus la realizarea de alfa pur, cu 1,77% mai mare decât rata medie compusă a randamentului tuturor fondurilor de acțiuni din România în ultimii 10 ani.

Strategie performantă, portofolii puternice

Strategia investițională aprobată de acționari și politicile aplicate pe portofolii și testate în timp se reflectă în performanța la nivelul tuturor activelor noastre. Portofoliul listat, structurat în doi piloni strategici, financiar-bancar și energie-utilități, împreună cu abordarea decisivă de creștere a portofoliului private equity oferă investitorilor noștri randamente consistente.

Managementul riscului

Managementul riscului este o componentă esențială a procesului investițional, cu o abordare holistică și procedurată care echilibrează deciziile de business. Profilul nostru global de risc asumat este unul mediu, corespunzător unui apetit la risc mediu.

Evolutie pret actiuni

Data 2024-07-17
Pret deschidere
1.46   (lei)
Pret inchidere
1.475   (lei)

Actiunea Evergent

Știri evergent

EVERGENT Investments raportează un rezultat net de 78,12 milioane lei la 31 martie 2024

·  Rezultatul net fost de 78,12 milioane lei la 31 martie 2024, reprezentând 81% din nivelul bugetat pentru întreg anul 2024

·  Valoarea totală a activelor administrate a fost de 3,2 miliarde lei, în creștere cu 32,1% față de 31 martie 2023

·   Valoarea activului net a fost de 2,88 miliarde lei, în creștere cu 32,3% față de 31 martie 2023

·   Valoarea unitară a activului net (VUAN) a fost de 3,1997 lei pe acțiune, în creștere cu 33,9%, față de 31 martie 2023

·  81,7 milioane lei a fost valoarea dividendelor repartizate în 2024 din rezultatul net al anului 2023

·  70,73 milioane lei a fost valoarea investițiilor în primele trei luni ale anului 2024 

·   Peste 50% din portofoliul de active este deținut în emitenți care integrează factorii ESG 

Acționarii EVERGENT Investments aprobă dividende de 81,7 milioane de lei, cu un randament de 7,06 %

●      Propunerea Consiliului de administrație s-a regăsit pe ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor din 29 aprilie, în cadrul căreia s-a aprobat un dividend brut de 0,09 lei pe acțiune.

●      Acționarii EVERGENT au aprobat Programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, care prevede un program de investiții în valoare de 155,8 milioane de lei.

●      Adunarea generală extraordinară a acționarilor a aprobat Programele 10,11 și 12 de răscumpărare a acțiunilor proprii pentru reducerea capitalului social și derularea de programe de tip “stock option plan”.

EVERGENT Investments propune un dividend cu randament de 7,06%

Consiliul de administrație convoacă Adunările generale ordinară și extraordinară pentru 29/30 aprilie 2024

 

●       Consiliul de administrație propune un dividend brut de 0,09 lei/acțiune cu randament de 7,06%

●       81,7 milioane de lei este fondul estimat alocat dividendelor 2023 

●       Rezultatul net de 203,75 milioane de lei a depășit cu 158% rezultatul bugetat pentru anul 2023

●       Valoarea record a activelor administrate la 31 decembrie 2023 a fost de 2,95 miliarde lei

●       197,2 milioane lei au fost investiți în sectoarele energetic, bancar, agribusiness și IT în 2023

●       155,8 milioane lei buget estimat pentru investiții în 2024

●       Peste 50% din structura portofoliului EVERGENT Investments este aliniată principiilor ESG.

Responsabilitate socială

Credem că succesul unei companii este definit și de valoarea pe care o aduce societății. 
Investițiile care creează valoare sunt cele făcute cu entuziasm, iar investițiile performante cresc nivelul de trai nu doar în momentul prezent, ci ridică și standardul de viață pe o perioadă îndelungată, impactând pozitiv, atât mediul economic, cât și cel social. De aceea, misiunea noastră este să generăm valoare pe termen lung pentru investitori, pentru companie dar și pentru comunitatea noastră.